Privacyverklaring

Kamer237.nl is een website over Escape Room Kamer 237. Bezoekers kunnen van deze site gebruik maken zonder account. Bij het maken van een reservering, het aanschaffen van een cadeaubon of het gebruik maken van het contactformulier op deze website verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.

We proberen zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met persoonsgegevens en daarbij houden we ons aan de eisen uit de privacywetgeving, dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • via deze privacyverklaring duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken.
 • nooit meer informatie vragen dan nodig.
 • je persoonsgegevens niet verstrekken aan derde partijen tenzij dit absoluut nodig is voor de werking van deze doeleinden.
 • zorgen dat onze beveiliging op orde is en direct ingrijpen indien nodig.
 • direct actie ondernemen als je ons verzoekt je persoonsgegevens te verwijderen.

Gebruik persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website kun je bepaalde persoonsgegevens bij ons achterlaten. Afhankelijk van de manier waarop je onze site gebruikt verwerken we bepaalde gegevens wel of niet. Als je bijvoorbeeld geen telefoonnummer invult zullen we deze gegevens ook niet verwerken.

Reservering
Voor de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van de reservering van Escape Room Kamer 237 maken wij gebruik van het online reserveringssysteem van OnlineAfspraken.nl. Er is hiervoor een verwerkersovereenkomst getekend met het bedrijf OnlineAfspraken.nl welke voldoet aan de regels van de AVG.

 

Cadeaubon

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van het aanschaffen van een cadeaubon van Escape Room Kamer 237 maken wij gebruik van het online reserveringssysteem van OnlineAfspraken.nl. Er is hiervoor een verwerkersovereenkomst getekend met het bedrijf OnlineAfspraken.nl welke voldoet aan de regels van de AVG.

 

Contactformulier
Als je gebruik wil maken van het contactformulier vragen we je om het volgende in te vullen:

 • E-mail
 • Naam
 • Telefoonnummer (niet verplicht)

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van je gebruik):

 • Het maken van een reservering van Escape Room Kamer 237
 • Het aanschaffen van een cadeaubon voor Escape Room Kamer 237
 • Het in contact komen met ons via het contactformulier

Verstrekken aan derden

Wij geven jouw persoonsgegevens enkel aan derde partijen als dat absoluut noodzakelijk is voor de werking van bepaalde functionaliteiten op de website. Bijvoorbeeld bij het maken van een reservering. Zoals genoemd gaat deze reservering via het online reserveringssysteem van OnlineAfspraken.nl waarmee een verwerkersovereenkomst is getekend met het bedrijf OnlineAfspraken.nl welke voldoet aan de regels van de AVG.

Verder zullen wij je persoonsgegevens nooit aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Beveiliging
Wij zorgen dat onze beveiliging zo goed mogelijk op orde is en dat enkel de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens. We bewaren je gegevens niet langer dan nodig, zo lang als nodig is om de gevraagde functionaliteiten / diensten te kunnen leveren of zolang als de wet ons verplicht. Daarnaast is er een verwerkersovereenkomst gesloten met onze provider (Hostnet) waarin deze (de verwerker) bereid is verplichtingen omtrent beveiliging en andere aspecten van de AVG na te komen, voorzover dit binnen zijn macht ligt.

Gelinkte websites

Deze verklaring is enkel van toepassing op onze website en niet op die van derden. Daar hebben wij geen enkele controle over.

Minderjarigen
Bezoekers onder de 16 jaar mogen uitsluitend gebruik maken van onze website onder toezicht van ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

Vragen of klachten

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via het contactformulier op onze website.

Wijzigingen en inwerkingtreding

Deze privacyverklaring kan ten alle tijden wijzigen. Veranderingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd. Het is dan ook verstandig om deze pagina geregeld te bezoeken zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

 

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 1 mei 2018.